2tip-oldeforældre:

 

32. Mads Christian Hermansen, f. 14. juli 1818 i Brændekilde sogn, d. 6. november 1900 i Vissenbjerg sogn

Hjemmedøbt 15. juli - publiceret 6. september. Forældre:Landmand Herman Jensen Hustru Ane Rasmusdatter i Brændekilde.
Mads Christian Madsen var gift to gange:
17. februar 1849 i Stenløse sogn med Lorentine Emilie Larsen - i dette ægteskab er sønnen Carl Theodor Hermann Madsen f. 10. september 1849 i Odense
18. december 1875 i Odense med Laurentine Emilie Jørgensdatter, f. 1. april 1826 i Sanderum sogn - ingen børn
Ved død: Aftægtsmand Bred Station, født i Brændekilde sogn. Søn af husmand Herman Jensen. Gift enkemand efter (mgl) boede sidst i Hunderup ved Odense. 82 år.

ikke gift med

33. Anne Dorthea Hansdatter, f. 9. august 1817 i Odense.

Ved dåb: Født 9. Aug lørdag aften, hjemmedøbt 11. aug 1817 i kirken 27. maj 1818. Forældre: Hans Andersen og Kone Maren Andersdatter i Astrup Marker.
Ved Hans Christians dåb skrives:  Moderen Anne Hansdatter i Hanebækshuset.
Hun fik også en søn 16. januar 1842 - døbt 5 juni: Niels Hansen - udlagt barnefader Hans Jørgensen af Odense. Også her er hun angivet som af Hanebækhuset. Denne søn er i 1845 i pleje hos bedsteforældrene. 
I reformens ånd blev Odenses markskel nu fastlagt og indskærpet Byens frihed strakte sig »øster ud til Hanebæk«. Denne bæk havde sit udspring i den dam, som nu indgår i friarealet til ejendommen Skibhusvej 25, hjørnet af Bredstedgade, Borgerhus. Bækken fulgte på en strækning skellet mellem Kræmmermarken og Marienlund. Umiddellbart inden den krydsede Sct. Jørgens Gade dannedes en dam, Gummes dam eller Gummerskær, som blev udtørret i det 19. århundrede. Derfra havde Hannebækken udløb i åen neden for Ejby mølle.
Ved sønnens fødsel er angivet at faderen valgte navnet og moderen havde åbenbart ikke kontakt med ham.

Parret fik følgende barn:

Hans Christian Madsen (nr. 16)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34. Martin Hertzum, f. 30. november 1826 i Vejle, d. 26. juni 1904 i Vissenbjerg

Hjemmedøbt 3 dec. 1826 - i kirken 18. marts 1827.Gjørtler Jens Hertzom og Hustru Kirstine Jensdatter begge i Weile. Faddere: Land? Hans Christensens datter Mette Sophie, Tjenestepigen Maren Madsdatter, Tjenestekarlen Hans Bredt, Skomagermester Peder Ernst og Gjørtlermester Niels Hertzom alle i Weile. Han var smed.

gift 31. marts 1854 i Vissenbjerg sogn med

35. Karen Marie Hansdatter, f. 23. maj 1826 i Vissenbjerg, d. 15. november 1899 i Vissenbjerg.

Ved dåb: 1826, født 23 maj 1826,  Karen Marie Hansdatter, Hjemmedøbt 23. maj - i kirken 2. Juli 1826. Forældre Hans Christesen (Husmand) og Hustru Ane Marie Nielsdatter i Breed. Faddere Gmd. Anders Hansen, Peder Mogensen, Jens Jørgensen, Mads Nielsen, Pigen Malene Cathrine Mathiasdatter alle Breed.

Parret fik følgende børn:

Anne Marie Hertzum (nr. 17)
Maren Hertzum, f. 2. november 1859 i Vissenbjerg sogn
Hans Christian Hertzum, f. 1861 i Vissenbjerg
Hans August Hertzum, f. 2. juli 1863 i Vissenbjerg sogn
Niels Marius Hertzum, f. 1866
Hanne Jeremine Thora Hertzum, f. 1869

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. Peder Nielsen, f. 1795 i Kerte sogn, d. 21. december 1862 i Vissenbjerg.
Ved dåb: 2. søndag efter påske lod Niels Pedersen og Hustru Sidsel Pedersdatter i Hellestrup deres hjemmedøbte Søn Peders Daab confirmere i Kirken.Niels Sørrensens Hustru i W??borg ved Erholm. Test. Jesper Sørensen, Lars Jensen, Christen Sørrensenog Hustru alle af ?

gift 17. november 1838 i Vissenbjerg sogn med

37. Karen Nielsdatter, f. 1808 i Vissenbjerg sogn, d.
Ved dåb (opslag 205 1784-1814) døbt 22. mai 1808 Bor i Duedahl, forældre Niels Larsen Murermester og Maren Henningd. Faddere: Rasmus Jensen i ?, Johan Nielsen i ?, ? Henningsen i Grøftebjerg, Henning Nielsen i ?.

Ved vielsen: Enkemand Peder Nielsen tjenende på Vissenbjerg Mølle, 42 aar og Karen Nielsdatter tjenestepige ? 30 aar gammel. Forlovere: ? Møller N.H. Bay? Vissenbjerg mølle og Gaardmand Niels Larsen, Bendixhus.

Parret fik følgende børn:

Maren Larsen, f. 20. februar 1833 i Vissenbjerg sogn (Karen Nielsdatters særbarn - faderen var Lars Mortensen)
Anders Pedersen, f. 16. decemeber 1836 i Vissenbjerg sogn
Ane Pedersen, f. 1. februar 1841 i Vissenbjerg sogn
Niels Pedersen, f. 1. juli 1843 i Vissenbjerg sogn
Lars Christian Pedersen, (nr. 18)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38. Ole Frederiksen, f. 21. juli 1821 i Skamby sogn, d. 22. juni 1890 i Vissenbjerg.
Ved dåb: Hjemmedøbt - i kirken 2. september. Forældre: Inds Frederik Karl Hansen og Hustru Bodil Olsdatter af Steensbye. Faddere Gmd Rasmus Knudsens Hustru af Steensbye bar barnet. Gmd Rasmus Knudsen, Ungkarl Rasmus Olsen og Gmd Niels Jacobsen alle af Steensby.
Ved konfirmation: Ole Frederiksen, Trøstrup Mark. Forældre: Stedfader Jens Henrik Sørensen og Bodel Olesd. på Trøstrup Mark. Født i Skambye d. 22. juli 1821. Vaccineret d. 15. August 1822 af Ringe.
Ved død (opslag 137) Aftægtsmand af Skalbjerg Bye 76 aar

gift 29. juli 1848 i Vissenbjerg sogn med

39. Johanne Madsdatter, f. 23. marts 1823 i Vissenbjerg, d.
Boede ved sin konfirmation hos forældrene i Skallebølle.
Vaccineret 30 oktober 1823 af Bu??holtz

Parret fik følgende børn:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40. Mads Larsen, f. maj 1791 i Viby sogn, d. 9. december 1862 i Munkebo sogn.
Af Store Vibye på Hindsholm.
Mads Larsen var en meget "produktiv" herre og sikkert ret charmerende - eller et godt parti.
Han fik 6 børn med sin første kone Anne Knudsdatter, som døde i barselsseng med nr. 6.
Herefter giftede han sig som 48 årig d. 5. oktober 1839 med den 29 årige Maren Jespersdatter. De fik sammen et enkelt barn, som var dødfødt og ved samme lejlighed døde konen også ( i 1843).
16. december 1843 gifter han sig som 52 årig med den 22 årige Kirsten Jespersen ( Maren Jespersdatters lillesøster) og de får 7 børn:
Jens Madsen i 1845
Anne Madsen i 1846
Mads Madsen i 1848 (han flytter som sin storebror Knud Madsen til Veflinge sogn og dør på Aalemoselund 12. januar 1909)
Jesper Madsen i 1851
Lars Madsen i 1854
Lars Edvard Madsen i 1855
Dødfødt dreng i 1858
Kirsten Jespersdatter overlever ham og gifter sig efter hans død endnu en gang. Sammenlagt har han fået i hvert fald 14 børn (der kan være flere, men det er hvad der er fundet i kirkebogen).

gift 1. april 1826 i Munkebo sogn med

41. Anne Knudsdatter, f. 15. januar 1801 i Munkebo sogn, d. 24. april 1834 i Munkebo.
Anne døde i barselsseng, da hun fik Knud Madsen (ane nr. 20) i 1839.

Forlovere ved brylluppet er Gårdmændene Knud Larsen og Hans Larsen af Munkebo mark. Anne Knudsdatter er vaccineret 28-6-1806.
Familien har boet i Viby til ca 1833, da de 3 ældste børn er døbt her. Dette passer med, at de har overtaget Annes forældres gård lige inden faderens død i 1834. Denne gård var nabogård til Ingerlyst, hvor den yngste søn Knud Madsens hustru Karen Adolphsdatter kommer fra.

Parret får følgende børn:

Anne Madsdatter f. 30. marts 1827 i Viby sogn
Lars Madsen, f. 23. september 1829 i Viby sogn
Maren Madsdatter omkring 1831
Karen Marie Madsdatter, f. 13. november 1833 i Munkebo sogn
Maren Madsdatter, f. 9. oktober 1836 i Munkebo sogn
Knud Madsen (ane nr. 20)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42. Adolph Christian Knudsen, f. 25. februar 1805 i Marslev sogn, d. 16. oktober 1867 i Munkebo

Han var på aftægt på Ingerslyst ved sin død.

Aasum Herredsfoged Skifteprotokol 1863-70, fol 299:

1867 d. 17 October anmeldes at Aftægtsgaardmand Adolf Knudsen af Ingerslyst Munkebo sogn er død

gift 23. marts 1833 i Munkebo sogn med

43. Anne Christensdatter, f. 26. november 1805 i Munkebo sogn, d. 25. marts 1883 i Munkebo

Ved brylluppet var Lars Pedersen, Ingerslyst og gårdmand Hans Jensen af Munkebo Mark forlovere. Adolph blev vaccineret i Allested i 1800 og Anne af Juul

Drigstrup d. 19-5-1806.

Denne familie var den første i slægten, som boede på Ingerslyst(matrikel nr. 12). Adolf Christian Knudsen købte den i henhold til skøde af 22.12.1845 af Lars

Pedersen.

       Gården blev i flg. Slægtsgårdsarkivet på Gl. Estrup bygget ca. 1790 af Landinspektør Hans Severin Faber gift 7 nov 1797 i Dalum kirke, Odense med Ingeborg Gottschalck døbt 21 mar 1766 i Odense. Det har sandsynligvis altid været en selvejergård - og har det været fæstegård er det under Østergaard. Nyeste oplysninger siger, at det har været en fæstegård under Østergaard. Men det var byens allerførste selvejer- og udflyttergård. Den oprindelige beliggenhed var på den nuværende "fakta"-parkeringsplads.Omtalte Lars Pedersen købte gården af Faber i henhold til skøde af 18.04.1826. Adolf Christian Knudsen overdrog gården til sin søn Hans Christian Adolfsen 27.10.1866, dvs. ca.  1 år før sin død.

      

        De første ejeres søn var billedkunstner: Genealogi:Faber, Christoffer, 1800-1869, maler. *18.9.1800 på Ingerlyst, Munkebo Sogn, †20.11.1869 i Odense, begr. smst. Forældre: Landinsp. Hans Severin F. og Ingeborg Gottschalck. ~8.6.1855 i Drigstrup med Andreasine Kirstine Muus, døbt 31.7.1809 i Kerteminde, †10.3.1901 i Odense, datter af skipper, toldbetjent Christen Madsen M. og Anne Marie Wendelboe.

      

        J.C.B. la Cour skriver i bogen Danske Gaarde II, 3. bind om Ingerslyst:

      

       "Ingerslyst, Munkebo Sogn. Postforbindelse: Kerteminde, hvortil c. 6 km. og St.: Dræby, hvortil c. 5½ km. Nuværende ejer: Peder Christian Adolfsen, som overtog gården 25.aug. 1908, er født på ejendommen 19.aug.1867 og gift med Abelone Marie Kathri

       ne Jensen, født i Dræby 12.marts 1870.

       Matr.-nr. 12a m.fl. af Munkebo. Hartkorn 6 tdr. 4 skpr 1 fdkr og 2 2/3 alb. Ejendomsskyld 44.000 kr. Brandassurance for hovedbygning 4500 kr. for avlsb. 11400 kr. Gårdens samlede areal 62 tdr. land, deraf ager 57, eng 2, skov 1 have og gårdsplads

       2. Agermarken drives i en 7 marksdrift med runkelroefrø efter turnipsfrø, byg, roer, udlægshavre og 2 års græs. Jordens bonitet er lermuld på lerunderlag. Besætningen består af 14 malkekøer, 14 stk ungkvæg og kalve, 1 tyr, 6 heste samt 1 plag. Sid

       ste år solgtes ca. 30 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.Ingerslysts nuværende ejer overtog gården efter sin moder, Laurine Johanne Adolfsen, f. Møllegaard, hvis afdøde mand, Hans Christian Adolfsen, havde overtaget den 27. oktober 1866 efter faderen, Adolf Knudsen, som 22.dec.1845 havde købt den af Lars Pedersen, der atter overtog den 18.april 1826. Gården siges at være bygget til Landinspektør Faber i slutningen af det 18. århundrede.

       Ingerslyst ligger smukt og frit midt i sin mark lidt øst for Munkebo Bakke; den er opført i bindingsværk med tage af strå. I 1912 installeredes petroleumsmotor på ejendommen.

       Der drives en betydelig frøavl, som hidtil har givet et godt udbytte."

      

       Sidste nyt om Ingerslyst:

       den var til salg i sommeren 2001 - som beboelse - til 2.000.000.

       Ligger meget tæt på boligområde i Munkebo. Har salgsannoncen med billede samt billeder af gården fra 1944, 1955 og 1956.

      

       Ved Anne Christensdatters død er i Bjerge-Åsum skifteprotokol 1880-1884 fol 451 anført: 1883, d. 23. marts anmeldtes at Aftægtsenke Anne Christensdatter af Munkeboe Mark er død - ejede intet. Underligt... Kan heller ikke finde et skifte.

 

Parret får følgende børn:

Karen Anne Kirstine Adolphsen  * 1833,  † 17 feb 1834.

Maren Kirstine Adolphsen  * 1835,  † 19 okt 1835.

Hans Christian Adolphsen  * 7 jan 1837,  † 4 aug 1908.

Anne Kirstine Adolphsen  * 23 jul 1840.

Karen Adolphsen  * 17 okt 1842,  † 20 maj 1918.(nr. 21)

Knud Adolphsen  * 1845,  † 14 nov 1845.

Knud Adolphsen  * 1847.

Christen Adolphsen  * 1850.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44. Jens Pedersen, f.  november 1801 i Søndbjerg sogn, d. 5. september 1860 i Søndbjerg

Ingen Faddere er opgivet ved dåben.

Ved død: aftægtsmand i Søndbjerg, født samme sted, gift mand, 59 år.

gift 14. december 1826 i Vestervig sogn med

45. Ane Madsdatter, f. 11. februar 1795, d. 18. december 1870 i Søndbjerg

Ved dåb (opslag 81): Eod Die (15. Søndag efter Trinitatis) Ane, Mads Nielsens og Maren Christensdatters af Tygstrup døbt født d. 11. februar hende bar Karen Pedersdatter, Jens ? Hustru i ?. M.F Mads Kløiborg, Loius(?) Christensen, Morten Andersen. F.F. Karen Nielsdatter, Jens Christensens Hustru i Bested, Anne Christensdatter, Peder ?sens Hustru af Blokhuset.

Ved vielsen (opslag 139): Ungkarl Jens Pedersen af Søndberg  25 Aar og  Pigen Ane Madsdatter af Blokhuset 29 Aar.  Forlovere Niels Christensen Smed i Blokhuset. Gmd Jens Erchsen af Tygstrup. Viet i Kirken. Ægtemanden er vaccineret, Hun har haft de naturlige Kopper.

Ved Anes død: Anne Madsdatter, aftægtskone i Søndbjerg, Enke efter afdøde Jens Pedersen, 72 år

 

Parret fik følgende børn:

 

Petrine Jensdatter  * 2 dec 1828.

Nicoline Jensdatter  * 4 jun 1831.

Mads Jensen  * 27 nov 1833,  † 27 jun 1900 (nr. 22)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46. Martinus Christiansen, f. 28. februar 1801 i Brøndum sogn, d. 3. august 1870 i Rønbjerg

Ved dåb: Faddere:

       Anders Windelboe, Christen Thomsen, Erik Jensen alle af Rettrup og Christen Elkier hustru af Rettrup bar det.

 

I 1834 bor arbejder han hos sin moster og onkel:

       ringkoebing, Ginding, Rønbjerg, Rønberg Bye, , en Gaard, 16, FT-1834

       Terkild Iversen, 58, Gift, , Gaardmand,

       Johanne Jørgensdatter, 61, Gift, , hans Kone,

       Anne Terkildsdatter, 24, Ugift, , deres Børn,

       Gjertrud Terkildsdatter, 19, Ugift, , deres Børn,

       Martinius Christensen, 33, Ugift, , Tjenestekarl,

       Peder Nielsen, 18, Ugift, , Tjenestedreng,

 

Ved sin død er han aftægtsmand i Svingelhuset.

 

gift 26. oktober 1838 i Rønbjerg sogn med

47. Mette Cathrine Madsdatter, f. 24. november 1809 i Estvad sogn, d. 2. juli 1870 i Rønbjerg

Ved konfirmationen: Vaccineret 18-6-1816 i Sevel Sogn. Meget gode kundskaber og tillige en god opførsel. Forældre Mads Andersen "Grunder" og hustru Ane Cathrine Lauridsdatter i Kisum Nørgård.

Ved død: Husmand Martinus Christiansens hustru i Svingelhuset, 60 år.

 

Ved brylluppet var Thorkild Iversen og Peder Jensen af Rønbjerg forlovere. Desuden er angivet:" Ungkarl Martinus Christiansen, 37 år, tjenende i Rønbjerg sogn og pigen Mette Cathrine Madsdatter, 29 år".

 

       Familien boede i Svingelhuset i Rønbjerg i 1839 ved datterens dåb. Svingelhuset ligger i Estvadgård Plantage, har grund ud til Flyndersø og har i henhold til gammelt kort fra ca 1820 matr. nr. 12. Ved folketællingen i 1787, kaldes det også Heedehuset og der bor på dette tidspunkt en hedeopsynsmand Jørgen Madsen med sin familie i huset - denne familie er i 1801 flyttet til Kisom. Ved den efterfølgende folketællinger i 1860 bor de også i Svingelhuset og her angives, at Martinus er 59 år og har en fin jordlod.

Følgende er modtaget vedr. Matrikel No. 12 Svingelhuset, tidligere kaldet Hedehuset:

       Fæstere:

       1. Jørgen Madsen, FT1787: Jørgen Madsen, 38, Hedeopsynsmand ; Mette Jacobsdatter, 30, han kone; Mads Jørgensen, 8; Karen Jørgensdatter, 5; Ingeborg Jørgensdatter, 2, deres børn.

       2. Jens Nielsen, FT 1801, Jens Nielsen, Husmand og hedeopsynsmand, Johanne Christensdatter og Niels Jensen.

       3. Niels Nielsen Smed: købte i december 1814 Sønderbyhus.

       Ejere:

       1. Stiftelsen Estvadgaard Kloster: til 1810

       2. Conrad Lundsgaard: 1810-1816

       3. Johannes Nielsen Hesselbjerg: 1816-1829, skøde 12. oktober 1816 B78A-SP14 fol 398

       4. Morten Hendrichsen: 1829-1838, skøde 13. juli 1929 B78A-SP21 fol 195. Aftægtskontrakt 30. april 1838 B78A-SP24 fol 669. Han døde 25. maj 1849, 73 år gammel, født i Kisum.

       5. Mads Larsen: 1838, skøde 30 april 1838, B78A-SP24 fol 665.

       6. Martinus Christiansen: 1838-1870, skøde 28. september 1838, B78A-SP24 fol 665. I 1844 ny matrikel, hartkorn fra 0-3-0-0 til 0-4-3-11/4. Døde 2 dage efter han var gået på aftægt hos sønnen.

       7. Christian Martinussen: 1870-1876: skøde med aftale om aftægt 1. august 1870, B78A-SP44 fol 46 - hartkorn 0-4-3-11/4. I 1876 Mageskifte med ejendom i Stokholm, Sahl Sogn, Hartkorn 0-0-1-1/4.

       8. Anders Sørensen: 186-1811. 1904: vurdering matr. 12, 0-4-3-11/4, 36 tdr. land, hus og landbrug. 1909 vurdering: anders Sørensen nr. 12, 0-4-3-11/4, Boelsted, landbrug, 36 tdr. land 4 skp. 3000 kr.

       9. Lars Kølhede Larsen ( Anders Sørensens svigersøn).

 

Parret får følgende børn:

 

Ane Martinusdatter  * 17 dec 1839,  † EFT 1921. (nr. 23)

Christian Martinussen Kristiansen  * 1 aug 1844,  † EFT 1921

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48. Jens Madsen, f. 19. december 1800 i Thorning sogn, d. 18. november 1884 i Thorning

Ved død: Jens Madsen, Enkemand. Aftægtsmand i Graaskov. Født 19. december 1800. 83 Aar

gift 3. december 1829 i Vinderslev sogn med

49. Mette Kirstine Madsdatter, f. 5. august 1808 i Vinderslev sogn, d. 18. august 1847 i Thorning

Ved dåb:

       Søndag d. 5.8.1808 lod Mads Mortensen og hustru Maren Willadsdatter i Voer deres samme dag fødte datter døbe og kalde Mette Kirstine. Fremstillet i kirken 4. sep 1808.

Ved Konfirmation: 15 1/4 år. Vaccineret 19 sep. 1814 af Bagger i Viborg

       Hun er på tilgangslisten i Thorning sogn 1829, kommer fra Voer.

Ved hendes død:

       Mette Kirstine Madsdatter, gårdmand Jens Madsens hustru i Graaskov, født i Vinderslev sogn, 39 år død af tyfus.

Ved Vielsen:      

       Forlovere:

       Mads Mortensen af Woer (hendes far - fælles med nr. 51!)

       Søren Andersen af Thorning

 

Parret får følgende børn:

Mads Christian Jensen  * 26 jan 1830,  † 13 jun 1917.

Kirsten Marie Jensen  * 16 mar 1832.

Mads Jensen  * 21 sep 1836,  † 19 okt 1917.

Cæcilie Jensen  * 31 okt 1838.

Niels Peter Jensen  * 3 mar 1841,  † EFT 1894. (nr. 24)

Lauritz Jensen  * 23 apr 1844.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50. Peder Jensen, f. 7. september 1811 i Thorning sogn, d. 16. marts 1881 i Thorning

Ved dåb :

       Forældrene: Husmand Jens Jacobsen og hustru Else Cathreine Eriksdatter

       Fadderne er Hans Knudsen(?) Skous hustru i Skræe, Mads Mogensen

       Ved konfirmation: 14 ½ år, vaccineret 1814 af Bagger.

       Var i 1834 daglejer på Steendalsgaard i Thorning sogn, bor hos sin bror Erik

       I 1843 Snedker i Skræe.

      

       Blev i 1853 valgt til Sognebestyrelsen. Og var i 1855 medlem af skolebestyrelsen i Thorning sogn. På side 52 i bogen "Thorning sogn 2" kan man se en kopi af hans autograf!

gift 24. maj 1839 i Vinderslev sogn med

51. Marie Kirstine Madsdatter, f. 3. august 1821 i Vinderslev sogn, d.

Hun er en søster til nr. 49.

Fremstillet i kirken 23.09.1821. Faddere: Birthe Christensdatter, Gårdmand Mads Madsen, Anders Westergaard,Peder Døhr Anders Christensen ad Hauge

      

 Ved vielsen: Forlovere:

       Gårdmand Mads Mortensen i Woer (brudens far )

       Jens Madsen i Gråskov (det er brudens søsters mand)

 

Parret fik følgende børn:

 

Jens Pedersen  * 26 feb 1841.

Marie Augusta Pedersen  * 10 okt 1843,  † EFT 1894. (nr. 25)

Mads Pedersen  * 4 jun 1849.

Mads Pedersen  * 15 jan 1852.

Maren Pedersen  * 19 jan 1855,  † 22 jan 1855.

Maren Pedersen  * 22 jul 1859.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52. Carl Casper Mader, f. 9. maj 1826 i Odense, død 24. december 1889 i Odense

ikke gift med

53. Maren Pedersdatter, f. 27. august 1820 i Orte sogn, d. 15. januar 1906 i Orte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54. Rasmus Jensen, f. 5. januar 1824 i Brenderup sogn, d. 31. december 1891 i Orte

gift 5. april 1852 i Indslev sogn med   Her med en af deres døtre

55. Anne Marie Rasmusdatter, f. 20. december 1826 i Harndrup sogn, d.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56. Jeppe Nielsen, f. 11. november 1802 i Brenderup sogn, d. 15. maj 1880 i Thorning

gift 28. november 1828 i Brenderup sogn med

57. Ane Margrethe Jensdatter, f. 20. januar 1798 i Brenderup sogn, d. 15. december 1880 i Thorning

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58. Christen Jensen, f. 21. juni 1803 i Tamdrup sogn, d. 18. december 1848 i Tamdrup

gift 6. februar 1830 i Hornborg sogn med

59. Mette Christensdatter, f. 21. oktober 1809 i Hornborg sogn, d. 6. april 1881 i Tamdrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60. Heinrich Peech

gift med

61. Maria Margaretha Früchtenicht

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62. Peter Möller, f. ca. 1821 i Dörphof, Slesvig

gift med

63. Katharina Traulsen