Tipoldeforældre:

16. Hans Christian Madsen, f. 5. december 1843 i Odense, d. 19. februar 1931 i Vissenbjerg sogn.
Døbt i Kirken 3die Søndag i Advent d. 17 Decbr. Moderen Anne Hansdatter i Hanebækshuset. Til Barnefader Angaves Ung karl Mads Christian Hermansen af Odense. Faddere var Pigerne Pouline Henrich og Christiane Hermansdatter, Spækhøker Rasmus Nielsen og Ungkarl Jens Christensen fra Bogense. Anmærkning: Den udlagte Fader bestilte selv Barnets Daab og bestemte dets Navn

 Hans Christian Madsen

Gift 2. august 1884 med

17. Ane Marie Hertzum, f. 1. juli 1857 i Vissenbjerg sogn, d. 14. januar 1942 i Vissenbjerg
Ved dåb: Født 1. Juni 1857 - i Kirken 26. Juli. Forældre Smed Martin Hetzum og Hustru- 31 - Karen Marie Hansdatter i Bred. Faddere: Pigen Maren Hansen af V?, Gmd Hans Christensen, Gmd Christen Hansen og Ungkarl Jens Hansen alle af Vissenbjerg.
Ved konfirmation: Anne Marie Hertzum af Breed. Smed Martin Hertzum af Breed.mg - mg. Vaccineret 18 august 1859 af Møller.

Ved vielsen: Ungkarl Hans Christian Madsen af Bred, Søn af Ane Hansdatter i Odense 40 Aar og Pigen Anne Marie Hertzum, Datter af Smed Martin Hertzum i Bred. Forlovere: Smed M. Hertzum Bred og Hsm Jens Hansen Bred.

 Ane Marie Hertzum

Parret fik børnene:

Niels Marius Nissen (Ane Marie Hertzums særbarn med Jeppe Peder Nissen) f. 12. marts 1879 i Vissenbejrg sogn
Julie Hanssine Marie Sofie Madsen, f. 2. marts 1885 i Kaadekilde, Vissenbjerg sogn, d. 4. februar 1964 i Rimsø
Mads Christian Herman Martin Madsen, f. 25. marts 1887 i Vissenbjerg sogn
Jens Laurids Madsen (nr. 8)
Lorentine Emilie Madsen, f. 21. januar 1892 i Vissenbjerg sogn
Karen Marie Madsen, f. 10. august 1894 i Vissenbjerg sogn
Anna Dorthea Kirstine Madsen, f. 6. februar 1898 i Vissenbjerg sogn
Karl Madsen, f. 16. juni 1901 i Vissenbjerg sogn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Lars Christian Pedersen. f. 2. juni 1849 i Vissenbjerg sogn, d. 4. maj 1903 i Vissenbjerg
Ved dåb (opslag 12): Forældre Indsidder Peder Nielsen og Hustru Karen Nielsdatter i Magtenbølle.Faddere: Pigen Sophie Christensdatter i Laaning(?). Gmd Rasmus ? kone Magtenbølle, Jørgen Madsen, Jørgen ?, Anders Rasmussen idem.

Gift 26. december 1874 i Vissenbjerg med

19. Ane Marie Lovise Olsen, f. 15.marts 1852 i Vissenbjerg sogn, d. 9. marts 1932 i Vissenbjerg
Ved dåb (opslag 191): Forældre: Insidder Ole Frederiksen og Hustru Johanne Madsdatter i Svæltegyden. Moderen 29 år gammel. Faddere: Pigen Karen Kristine Knudsdatter ?, Pigen Kirsten Andersdatter Svæltegyden, Ungkarl Søren Jensen ?rup, Ungkarl KnudMadsen Svæltegyden, Indsidder Mads Jensen Ubberup.
Ved død: Ane Marie Louise Petersen f. Olsen. Enke boende i Bred. Født i Skallebølle 15. marts 1852. Datter af indsidder Ole Frederiksen og hustru Johanne Madsdatter. Enke efter arbejdsmand Lars Christian Pedersen, som døde på Bred Mark 4. maj 1903. 79 år. Skifter. 11/3-32. dødsat 10/3-32 (lungebetændelse)

Ved vielse:Ungkarl Lars Christian Pedersen af Koelbjerg, 25 Aar og  Pige Anne Marie Lovise Olsen af Koelbjerg 27 Aar- Forlovere Jens Christian Rasmussen og Søren Jensen.

Parret fik børnene:

Peder Christian Pedersen. f. 1871 i Vissenbjerg sogn
Karen Johanne Olsen, f. 30. januar 1873 i Vissenbjerg sogn
Oluf Peder Pedersen, f. 1875 i Vissenbjerg sogn
Rasmus Pedersen, f. 1880 i Vissenbjerg sogn
Anders Johannes Pedersen, f. 1882 i Vissenbjerg sogn
Johanne Nielsine Pedersen, f. 6. december 1883 i Vissenbjerg sogn
Christiane Pedersen, f. 22. januar 1886 i Vissenbjerg sogn
Hans Pedersen, f. 1888 i Vissenbjerg sogn
Ane Marie Lovise Pedersen (nr. 9)


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Knud Madsen, f. 3. marts 1839 i Munkebo sogn, d. 13. juni 1911 i Vissenbjerg sogn.
Ved dåb: Født 3. marts 1839, hjemmedøbt 3. marts i kirken 30. november 1839. Forældre: Gaardmand Mads Larsen og Hustru Anne Knudsdatter i Munkeboe

Gift 24. december 1866 i Munkebjerg sogn med

21. Karen Adolphsen, f. 17. oktober 1842, d. 20. maj 1918 i Vissenbjerg sogn.
Stammer fra "Ingerslyst" i Kerteminde.
Ved hendes dåb var der følgende faddere: Gårdmændene Hans Christensen, Lars Knudsen og Søren Frandsen af Munkebo Mark. Båren af pigen Kirsten Jeppesen af Overkjærbye og Lisbeth Rasmusdatter (kan ikke læse det sidste - hun stod nok ved siden af).
I forbindelse med hendes død er følgende fundet i Odense Herreds Skifteprotokol 1916-1919 side 518:
"50/19/18/19:Gårdejer Anders Madsen, Hesbjerghuse i Vissenbjerg sogn anmeldte, at hans svigermoder Karen Adolfsen, enke efter fhv. boelsmand Knud Madsen, er død hos anmelderen d. 20, 75 år gammel. Afdøde sad i uskiftet bo efter manden, som afgik ved døden d. 11. juni 1911.
Den afdøde efterlader sig følgende arvinger:
1. Anmelderens hustru Ane Kirstine Adolfine Madsen, f. Madsen.
2. Arbejdsmand Laurits Madsen, Tingvej 6, København.
3. Gårdejer Hans Christian Madsen, Væde."

Forlovere ved deres bryllup er gårdmand Erik Andersen på Munkebo Mark og Hans Chr. Adolphsen på Ingerslyst.

Ægteparret er flyttet til Væde d. 1. november 1867 i henhold til tilgangslisten i Veflinge Kirkebog:
1/11: Knud Madsen, søn af Mads Larsen af Munkebo, 28 år, Husmand på Væde Mark
1/11: Karen Adolfsen, datter af Gaardmand Adolf Knudsen af Munkebo, hans kone.

Parret fik følgende born:

Ane Kirstine Adolfine Madsen, f. 29. januar 1868 i Veflinge sogn
Mads Laurits Pedersen, f. 7. februar 1870 i Veflinge sogn
Hans Kristian Madsen (nr. 10)
Peder Marius Madsen, f. 20. februar 1876
Knud August Madsen. f. 23. maj 1879

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Mads Jensen, f. 27. november 1833 i Odby sogn, d. 27. juni 1900 i Brøndum sogn.
Ved dåben er indført: Søn af indsidder i Seerup Jens Pedersen og hustru Ane Madsdatter. Faddere: Ellen Marie Pedersdatter tjenende i Handbjerg (?) sogn, ???, gårdmand Poul Jochumsen, Peder Mortensen, ungkarl Poul Poulsen, Christen Christensens datter Karen Christensdatter, alle af Seerup.
Ved konfirmation: Mads Jensen af Søndbjerg. Forældre: Indsidder Jens Pedersen og Hustru Ane Madsdatter af Søndberg. 14 6/12 år gammel født i Seerup d. 27. November 1833. Temmelig gode kundskaber, god opførsel. Vacc. d. 6. September 1844 af Willemoes.
Ved Mads Jensens død: Mads Jensen, Husmand i Rettrup gift med Ane Martinussen, 66 år, begravet af Kapellanen, Skifteretsattest 29. juni - ligsyn 1. juli.

Gift 8. november 1866 i Rønbjerg sogn med

23. Ane Martinusdatter, f. 17. december 1839 i Rønbjerg sogn, d. efter 1921.
Ane er hjemmedøbt og fremstillet i kirken 09.02.1840. Faddere var Pigen Maren Jørgensdatter af Estvadgaard, Pigen Ane Laursdatter af Sønderbyegaard, Gårdmand Søren Jensen i Rønbjerg, Aftægtsmand Morten Hendrichsen i Svingelhuset, Ungkarl Anders Strøm af Sønderbygaard.

Forlovere ved parrets bryllup var: Planteaur Jensen i planteaurhuset. (naboen) og Martinus Christiansen i Svingelhuset (hendes far).
Ved brylluppet står desuden flg. i kirkebogen: Ungkarl Mads Jensen på Nørkjær, 33 år og pige Ane Martinussen i Svingelhuset, 27 år.
Mads Jensen blev gårdmand i Rettrup Kjær, fra 1868. Mads og Ane forlader  d. 14. dec 1868. Rønbjerg sogn for at flytte til Brøndum (afgangslisten i kirkebogen).
Nørkjær, som Mads arbejdede på ved giftemålet, ligger i Rønbjerg sogn ca. 3 km. nord for Svingelhuset, hvor Ane boede

Parret fik følgende børn:

Martinus Madsen, f. 31. december 1868 i Brøndum sogn
Ane Cathrine Madsen (nr. 11)
Mette Juline Petrine Madsen, f. 5. november 1872 i Brøndum sogn
Andreas Madsen, f. 2. april 1873 i Brøndum sogn
Karen Amalie Madsen, d. 19. august 1877 i Brøndum sogn
Mette Katrine Madsen, f. 12. maj 1880 i Brøndum sogn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Niels Peter Jensen, f. 3, marts 1841 i Thorning sogn, d. efter 1894
Blev fremstillet i kirken 11.07.1841. Faddere: Gårdmand Jens Madsen kone i Voer - Vinderslev sogn (og noget ulæseligt)[MORBRORS KONE], Jacob og Peder Madsen i Voer [MORBRØDRE], Gårdmand Morten Madsen i Mousing ? Vinderslev sogn [MORBROR].

Gift 12. april 1867 i Thorning sogn med

25. Marie Augusta Pedersen, f. 10. oktober 1843 i Thorning sogn, d. efter 1894.
Faddere ved hendes dåb var: Gårdmand Jens Madsens kone i Voer, vinderslev sogn (var også fadder ved nr. 24 - hendes mands dåb), Gårdmand Jens Madsen i Gråskov, Christen Madsen i Knudstrup, Gårdmand Erik Jensen i Skræe.

Forlovere ved parrets vielse: Gårdmand Peder Jensen af Skræe, Aftægtsmand Jens Madsen af Gråskov.
Ved sønnen Peders vielse i Orte i 1894, boede parret i Papsø. (Forældre Husmand Niels Peder Jensen og hustru Marie Augusta Pedersen af Papsø).

Parret fik følgende børn:

Anders Martin Jensen, f. 27. november 1867 i Thorning sogn
Jens Peder Jensen, f. 9. april 1870 i Thorning sogn
Peder Jensen (nr. 12)
Mette Kirstine Jensen, f. 3. februar 1875 i Thorning sogn
Mads Jensen, f. 3. februar 1875 i Thorning sogn
Mads Jensen, f. 16. juli 1877 i Thorning sogn
Maren Jensen, f. 22. januar 1884 i Vium sogn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. Hans Carlsen, d. 9. oktober 1849 i Orte sogn, d. 4. april 1901 i Orte.
Ved dåb: Der er ved dåben ikke angivet en fødselsdato. Forældre: Fruent. Maren Pedersdatter på Frøbj. Mk og udlagt Barnef. Carl Casper M. i Nyborg. Faddere: Pigen Ane Marie Rasmusdatter i Peirup, Enken Margrethe Andersd på Frøbj. Mk., gaardmændeneHans Olsen, Jørgen Larsen og Hans Jensen alle på Frøbj. mk.
Boede i 1850 hos sin mor i et hus i Frøbjerg, Orte Sogn. Er født på sin morfars begravelsesdag.
Ved sin død: Indsidder i Orte , født på Frøbjerg mark, moder ugift Maren Pedersdatter af Frøbjerg mark. Efterlevende hustru Kirsten Rasmusdatter af Orte. Begravet af Sognepræst Gleerup. Skifteanmeldt 06 apr. 1901

Gift 28. oktober 1871 med

27. Kirsten Rasmussen, f. 6. januar 1851 i Harndrup sogn, d.?
Forældre: Ugift Fruentimmer Anne Marie Rasmussen (24 år) i Harndrup Fattiggård og udlagt Barnefader Soldat Rasmus Jensen i Gremmeløkke. (ligger i Ingslev sogn). Faddere: Gårdmand Niels Rasmussen i Skaadstrup, ungkarl Jacob Jørgen Rasmussen  og gårdmand Ole Hansen i Harndrup, pigen Karen Madsdatter på Kiersgaard og Ole Hansens kone.

Ved Ane Maries dåb (1870): Hans ungkarl i Ørsted,Kirsten Ugift fruentimmer i Veismarken.
Ved Maren Dorthes dåb (1871): Hans ungkarl i Frøbjerglund, Kirsten ugift i Muthrehuus.
Ved deres bryllup (1871): Hans (22 år)ungkarl af Frøbjergmark, Kirsten (20 år) ugift fruentimmer af Ortemark.
Ved Lars Jørgens dåb (1874): Hans indsidder, Kirsten - begge i Veismarken.
Ved Rasmus dåb (1876): Hans indsidder , Kirsten begge i Frøbjerg Banker.
I 1880 er Hans røgter på en gård i Ørsted.

Parret fik følgende børn:

Ane Marie Carlsen (nr. 13)
Maren Dorthe Carlsen, f. 25. septemerb 1871 i Orte sogn
Lars Jørgen Carlsen, f. 13. februar 1874 i Orte sogn
Rasmus Carlsen, f. 11. marts 1876 i Orte sogn
Jens Carlsen, f. 23. november 1878 i Orte sogn
Niels Karlsen, f. 11. december 1881 i Orte sogn
Jørgen Peder Karlsen, f. 19. oktober 1884 i Orte sogn
Christian Karlsen, f. 20. maj 1886 i Orte sogn
Hansine Kirstine Carlsen, f. 5. marts 1888 i Orte sogn
Thorvald Carlsen, f. 21. september 1889 i Orte sogn
Anders Jacob Carlsen, f. 5. april 1893 i Orte sogn
dødfødt dreng. f. 11. oktober 1895 i Orte sogn
Karl Peder Karlsen, f. 25. december 1897 i Orte sogn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. Niels Jeppesen. f. 23. april 1837 i Brenderup sogn, d. 1. februar 1817 i Thorning sogn.
Ved dåben: Forældre Gårdmand og skomager Jeppe Nielsen og Grethe Jensdatter af Aahøjrup. Faddere: Hans Jensens kone Sørine Hansdatter af Holse, Anders Jensen og Peder Eschildsen af ??højrup, CHristen Nielsen Bødker i Broe og Jørgen Jensen af Aabankehuset.
Vaccineret 14. okt 1837 af Boiesen.
Boede i 1845 i Brædstrup med sine forældre.
Ved konfirmationen boede han stadig hos sine forældre på Brædstrup mark. Karakterer ved konfirmation: kundskaber: godt. Opførsel: meget godt. Vaccineret 14. okt. 1839 af Bøjesen.
Ved død: Død 1. februar 1917 i Graae, Thorning Sogn. Begravet i Kragelund , Hids Herred, 9. februar 1917. Niels Jeppesen, Enkemand, Partikulier i Graae, Thorning Sogn. Født i Brenderup Sogn 23. april 1837, søn af Husmand Jeppe Nielsen og Hustru Margrethe Jensdatter af Aabyhøjrup i Brenderup Sogn. Hans d. 2. november 1896 afdøde Ægtefælle hed Eline Kathrine Christensen, Sidste fælles Bopæl Klode Mølle, Kragelund Sogn. 79 år. Begravet af Sognepræst Sick, Kragelund.

Gift 24. september 1869 i Tamdrup sogn med

29. Eline Kathrine Christensen, f. 23. marts 1841 i Tamdrup sogn, d. 2. november 1896 i Kragelund sogn.
Ved dåb: Eline Catrine Christensen, født 23. marts 1841, hjemmedøbt 30. marts 1841, i kirken 2. maj 1841. Forældre gårdmand Christen Jensen og hustru Mette Christensdatter i Vrønding.
Faddere: ?? Jensens kone i Hornborg, ??Hansens kone i Flemming. Gårdejer ??Bragger fra Froderdale (?). Ole Jensen og Laurs Jørgensen i Vrønding.

Ved parrets bryllup: Ungkarl Niels Jeppesen, Brædstrup mark, søn af gårdmand på Brædstrup mark Jeppe Nielsen og hustru Margrethe Jensdatter. Og Pigen Eline Cathrine Christensen af Vrønding. Datter af afdøde gårdmand Christen Jensen og afdødes hustru Mette Christensen.
Trolovelse anmeldt til præsten d. 7. august 1869. Forlovere: Jens Christensen, gårdmand i Lundum og Anders Jensen, gårdmand i Burgaarde. Brudgommen er vaccineret 14. okt. 1837 af Bøjesen. Bruden er vaccineret 1. sep. 1842 af Mikirch(?).
Ved død: 2. november 1896, Klode Mølle, Kragelund Sogn, Eline Katrine Kristensen Høker Niels Jeppesens Hustru af Klode Mølle, Kragelund Sogn. Datter af Gaardejer Christen Jensen og Hustru Mette Christensdatter af Vrønding og født sammesteds 23. marts 1841

Parret fik følgende børn:

Niels Christian Jeppesen, f. 20. august 1870 i Ring sogn
Mette Christine Jeppesen, f. 27. januar 1872 i Ring sogn
Ane Margrethe Jeppesen. f. 20. marts 1874 i Ring sogn
Agnes Marie Jeppesen, f. 22. december 1875 i Ring sogn
Jensine Jeppesen, f. 7. januar 1878 i Thorning sogn
Jensine Jeppesen, f. 13. marts 1879 i Thorning sogn
Peter Ejlskov Emil Jeppesen (nr. 14)
Jensine Jeppesen, f. 17. august 1883 i Grønbæk sogn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. Georg Heinrich Friederich Peeck, f. 15. december 1847 i Mölln, Lauenborg, d. efter 1926

Gift med

31. Anna Katharina Möller, f. 21. februar 1852 i Brodersby, Sydslesvig, d. 10. juni 1926 i Odense
Bor ved FT-1915 hos sønnen i St. Jørgensgade 119 og er gift, men manden er der ikke. Bor i St. Jørgensgade 141, Odense hos sønnen i 1919 og er da enke. Ved død: Anna Catharina Peeck f. Møller. Forladt Hustru - Odense - Danmarksgade 45. F. i Karby. Forældre: Schäfer Peter Møller og Hustru Katharina Traulsen. Overlev. Ægtefælle Skomager Georg Heinrich Peeck. 74 Aar f. 22/2-1852

Parret fik følgende børn:

Heinrich Wilhelm Christian Friedrich Peeck, f. 15. oktober 1881 i Karby sogn i Sydslesvig - får dansk indfødsret i 1924
Maria Katharina Peeck (nr. 15)
Frida Nicoline Peeck